Carnemalm/Sandsborg

Offentlig konst

Björn Carnemalm är född 1969 i Malmö där han även bor och verkar. Björn är utbildad vid Umeå konsthögskola.

Ingrid Sandsborg är född 1974 i Kalmar, men är nu baserad och verksam i Malmö. Ingrid Sandsborg är utbildad på konsthögskola i London.

Som konstnärsduo arbetar Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg främst med offentlig gestaltning i olika former. De tillför olika kunskaper till de projekt de utför tillsammans, olika konstnärliga ingångar men också olika tekniska färdigheter. Gemensamt från sina individuella praktiker är att de alltid arbetar platsspecifikt med idéer som tar avstamp i uppdraget. Utgångspunkten kan vara något som en teknik eller ett material, en plats eller en berättelse.

Ingrid och Björn har gjort flertalet enskilda projekt, konstnärliga gestaltningar och uppdrag samt ett flertal tillsammans (ibland som MuralCentralen); bland annat i Malmö, Göteborg och nu ett pågående gestaltningsuppdrag i Eskilstuna. Där arbetar de med en konstnärlig undersökning av stadsdelen Munktellstaden under 2023.

Titta in på den nedladdningsbara presentationen här under eller hör av er för att få reda på mer!