Resultatet!

Ca 200 elevers porträtt av varandra, som de ritat utan att lyfta pennan, pryder nu matsalsväggen på Bulltoftaskolan. Det är fantastiskt att se hur varje teckning är en individ (även om de ibland kanske mer speglar upphovspersonen än motivet).

En får titta en lång stund innan en får riktigt grepp om ”bilden”, och vi hoppas att det gör att elever och personal kan finna den intressant över tid.

Vi har lackat över målningen så att den även ska hålla praktiskt, att det ska gå att torka av om en köttbulle eller två har råkat få vingar.

Vi målar upp elevernas verk

Eftersom matsalen inte lämpar sig så bra för att eleverna ska måla själva, och eftersom vi vill använda oss av det spontana uttryck från linjeteckningarna barnen har ritat, så målar vi upp elevernas verk på matsalsväggen. På en studiedag, med hjälp av en projektor och diverse stegar och bara halvt livsfarliga arrangemang, tecknar vi deras porträtt i en linje över en hel vägg. I 11 timmar. (Fast vi lyfte pennan ibland!)

 

Skapande Skola på Bulltofta

Bulltoftaskolan i Malmö ville ha ett konstprojekt för att öka kontakten mellan eleverna i de olika klasserna som ett del i arbetet att öka trivseln på skolan. De ville också att arbetet skulle synas efteråt. Matsalen! Det är ju en plats dit alla elever går (och där det finns en vägg som ingen riktigt gillar).

Vi började med att träffa alla elever i blandade grupper, höll en föreläsning med diskussioner och gjorde en massa teckningsövningar.